Категории

Главная Языки Таджикский

Язык работ - Таджикский, материалов на Таджикском - 10

Ваттметрхо
Тип работы: Методические указания Предмет: Физика Язык: Таджикский Просмотров: 422 Комментариев: 0
В А З О Р А Т И М А О Р И Ф И Ч У М Х У Р И И Т О Ч И К И Т О Н У Н И В Е Р С И Т Е Т И Т Е Х Н И К И И Т О Ч И К И С Т О Н Б А Н О М И А К А Д Е М И К М. О С И М И КАФЕДРАИ ФИЗИКА Лабораторияи механика, физикаи малекулави ва термодинамики ХИСОБОТИ Кори лаборатории № 6 ______________________________ ______________________________ ______________________________ Факултаи энергетики, курси II , гурухи "6547А" Ном, номи падар Имзо Таърих Тахияи Умаров Нозим Чамшедович Санчид Химояро кабул кард Дарачабандии ваттметр. Муайян кардани ташкилдихандаи уфукии шадидияти майдонимагнитии замин Максади кор: шиносои бо хусусиятхои майдони магнитии Замин ва тавассути тангенс – шалванометр муаяйн кардани тагкилдихандаи уфуки шадидияти ин майдон. Лавозимот: тангенс – галванометр, манбаи чараёни доими, миллиамперметр, реостат, калиди дукуша, калиди мукаррари, симхои васлсози.
Гармигунчоишхо
Тип работы: Методические указания Предмет: Физика Язык: Таджикский Просмотров: 402 Комментариев: 0
В А З О Р А Т И М А О Р И Ф И Ч У М Х У Р И И Т О Ч И К И Т О Н У Н И В Е Р С И Т Е Т И Т Е Х Н И К И И Т О Ч И К И С Т О Н Б А Н О М И А К А Д Е М И К М. О С И М И КАФЕДРАИ ФИЗИКА Лабораторияи механика, физикаи малекулави ва термодинамики ХИСОБОТИ Кори лаборатории № 6 ______________________________ ______________________________ ______________________________ Факултаи энергетики, курси II , гурухи "6547А" Ном, номи падар Имзо Таърих Тахияи Умаров Нозим Чамшедович Санчид Химояро кабул кард МУАЙЯН КАРДАНИ НИСБАТИ ГАРМИГУНЧОИШХОИ ХАВО Максади кор: омухтани изопроцессхои реали (вокеъ) ва муайян кардани нисбати гармигунчоиши хаво (Ср / СV) бо методи васеъшавии адибати Лавозимот: дастгох барои чен кардани гармигунчоишхои газ Назарияи метод ва тавсири дастгох Дар газхо кимати гармигунчоишхо ба шароити гарм кардани газ вобаста аст.
Дарачабанди
Тип работы: Методические указания Предмет: Физика Язык: Таджикский Просмотров: 355 Комментариев: 0
В А З О Р А Т И М А О Р И Ф И Ч У М Х У Р И И Т О Ч И К И Т О Н У Н И В Е Р С И Т Е Т И Т Е Х Н И К И И Т О Ч И К И С Т О Н Б А Н О М И А К А Д Е М И К М. О С И М И КАФЕДРАИ ФИЗИКА Лабораторияи механика, физикаи малекулави ва термодинамики ХИСОБОТИ Кори лаборатори ______________________________ ______________________________ ______________________________ Факултаи энергетики, курси II , гурухи "6547А" Ном, номи падар Имзо Таърих Тахияи Умаров Нозим Чамшедович Санчид Химояро кабул кард Дарачабандии ваттметр. Муайян кардани муковиматхо бо ёрии амперметр ва волтметр Максади кор: шиносои бо амали дарачабанди, чен кардани муковимати лампахои эелектри дар айни амал бо методи амперметру волметр бо назардошти муковиматхои дохилии асбобхои андозагир. Лавозимот: волтметр, ваттмертр, амперметр, лампахои эелектрии иктидорашон гуногун, ЛАТР, калидхо, нокилхои васлсози.
КМ
Тип работы: Методические указания Предмет: Физика Язык: Таджикский Просмотров: 362 Комментариев: 0
САНЧИШИ КОНУНИ МАЛОС Лавозимот: манбаъи рушнои, поляроидхо, фотоэлемент, главанометр. Максади кор: омухтани ходисаи поляризацияи рушнои, ба тарзи тачрибави санчидани конуни малос. Мукадимаи назаряви Чи тавре ки маълум аст дар рушнои рушнои пурра поляризация шуда лапишхои вектори шадидияти майдони электри Мавч В дар 1 хамвори ба самти пахш гардидани мавчи электромагнити амуд ба вукуъ меояд. Дар рушноии кисман поляризацияшуда амплитудаи лаппишхои В дар яке аз хамворихои ба самти мавч амуд зиёдтару дар хамин гуна хамворихои дигар кам аст. Барои рушноии табии хоси кардани рушноии поляризацияшудаи аз усулои гуногун истифода мебаранд, ки бо чанде аз онхо шинос мешавем. Тафсири дастгох Асбоби зерин, ки дар он конуни Малос санчида мешавад, аз кисмхои зайл иборат мебошад: манбаъи рушнои, поляризатор РР анализатор АА: поляризатор дар гирди махвари Об метавонад давр занад (расми 5). Поляризатор гардиш дода, интенсивияти рушноии ба фотоэлемент афтандаро дучор тагйирот мегардонем.
Муковиматхо
Тип работы: Методические указания Предмет: Физика Язык: Таджикский Просмотров: 350 Комментариев: 0
В А З О Р А Т И М А О Р И Ф И Ч У М Х У Р И И Т О Ч И К И Т О Н У Н И В Е Р С И Т Е Т И Т Е Х Н И К И И Т О Ч И К И С Т О Н Б А Н О М И А К А Д Е М И К М. О С И М И КАФЕДРАИ ФИЗИКА Лабораторияи механика, физикаи малекулави ва термодинамики ХИСОБОТИ Кори лаборатории № 6 ______________________________ ______________________________ ______________________________ Факултаи энергетики, курси II , гурухи "6547А" Ном, номи падар Имзо Таърих Тахияи Умаров Нозим Чамшедович Санчид Химояро кабул кард Бо методи схемаи пулак муайян кардани муковимат Максади кор: шиносои бо методи классикии агдозагирии муковимат бо ёрии пулаки чараёни доими санчиши тачрибавии формулахои пайвасти параллелию пай дар паи резистхо. Лавозимот: магазини муковиматхо, мачмуи резисторхое, ки муковиматашонро чен кардан мебояд, манбаи чараён, реохорд, калидхо, васлсоз. Назаряи метод ва тафсири дастгох Схемаи пулаки чараёни доими, ки бегтар пулаки Уитсон меномандаш, дар расми ё тасвир ёфтааст.
Ракосакхо
Тип работы: Методические указания Предмет: Физика Язык: Таджикский Просмотров: 352 Комментариев: 0
В А З О Р А Т И М А О Р И Ф И Ч У М Х У Р И И Т О Ч И К И Т О Н У Н И В Е Р С И Т Е Т И Т Е Х Н И К И И Т О Ч И К И С Т О Н Б А Н О М И А К А Д Е М И К М. О С И М И КАФЕДРАИ ФИЗИКА Лабораторияи механика, физикаи малекулави ва термодинамики ХИСОБОТИ Кори лаборатории № 6 ______________________________ ______________________________ ______________________________ Факултаи энергетики, курси II , гурухи "6547А" Ном, номи падар Имзо Таърих Тахияи Умаров Нозим Чамшедович Санчид Химояро кабул кард ОМУХТАНИ ДИНАМИКАИ ХАРАКАТХОИ ПЕШАВИЮ ЧАРХЗАНИ БО ЁРИИ РАКОСАКИ МАКСВЕЛЛ Максади кор: омухтани конунхои динамикаи харакатхои пеш-равию чархзани бо ёрии раккосаки максвелл, мушохидаи тачрибавии табдилоти энергия дар раккосак ва муайян кардани моменти инерцияи н раккосак. Лавозимот: раккосаки Максвелл бо мачмуйи халкахои мас-саашон гуногун. Назаряи метод ва тафсири дастгох Раккосаки Максвелл диск 9 курс)-е мебошад, дар навард шинондаву таввасути он дар ресмон овехта мешавад (расми 1,а).
Рушноихо
Тип работы: Методические указания Предмет: Физика Язык: Таджикский Просмотров: 377 Комментариев: 0
МУАЙЯН КАРДАНИ НИШОНДИХАНДАИ ШИКАСТИ РУШНОИ ДАР ШИША БО ЁРИИ МИКРОСКОП Лавозимот: микроскоп бо винти микрометри, микрометр манбаъи рушнои, лавхаи хамвори шишагин, ки дар хар ду сатхаш раххои солбишакл дорад. Максади кор: шиносои бо микроскоп, за бар кардани усули микроскопи андозагирии нишондихагдаи щикасти шиша. Тафсири дастгох Агар бо ягон предмет бо самти амуд аз кабати шиша газары афканем, тавре зохир мегнардад, ки гуё прелмети ба мо наздиктар чойгир бошад. Ин ходиса дар натичаи гикасти шуох дар зудуди моддаи шаффоф ва хаво гуи медихад. Бузургии тагйироти масофа ба гафсии шиша Н ва нишондихагдаи гикасти он n вобаста аст. Хар кадар ин бузургиихо калон богал, замон кадар дарачаи тагйироти масофа зиёдтар мешавад. Бигузор шуоъи рушнои ба нуктаи А-и сатхи поёнии ММ1 – и лавхаи гигашин хамвору руяхояш ба хам параллели афтад. Дар ин гукта сатх кадре харошида дорад ва онро чун манбаъи пароканиши шуъоъо кабу кардан равост.
Харакатхо
Тип работы: Методические указания Предмет: Физика Язык: Таджикский Просмотров: 347 Комментариев: 0
В А З О Р А Т И М А О Р И Ф И Ч У М Х У Р И И Т О Ч И К И Т О Н У Н И В Е Р С И Т Е Т И Т Е Х Н И К И И Т О Ч И К И С Т О Н Б А Н О М И А К А Д Е М И К М. О С И М И КАФЕДРАИ ФИЗИКА Лабораторияи механика, физикаи малекулави ва термодинамики ХИСОБОТИ Кори лаборатории № 6 ______________________________ ______________________________ ______________________________ Факултаи энергетики, курси II , гурухи "6547А" Ном, номи падар Имзо Таърих Тахияи Умаров Нозим Чамшедович Санчид Химояро кабул кард ОМУХТАНИ ДИНАМИКАИ ХАРАКАТХОИ ПЕШАВИЮ ЧАРХЗАНИ БО ЁРИИ РАКОСАКИ МАКСВЕЛЛ Максади кор: санчиши амалии конунхои харакати ростхаттаи собитшитоб.
Харакатхо
Тип работы: Методические указания Предмет: Физика Язык: Таджикский Просмотров: 330 Комментариев: 1
В А З О Р А Т И М А О Р И Ф И Ч У М Х У Р И И Т О Ч И К И Т О Н У Н И В Е Р С И Т Е Т И Т Е Х Н И К И И Т О Ч И К И С Т О Н Б А Н О М И А К А Д Е М И К М. О С И М И КАФЕДРАИ ФИЗИКА Лабораторияи механика, физикаи малекулави ва термодинамики ХИСОБОТИ Кори лаборатории № 6 ______________________________ ______________________________ ______________________________ Факултаи энергетики, курси II , гурухи "6547А" Ном, номи падар Имзо Таърих Тахияи Умаров Нозим Чамшедович Санчид Химояро кабул кард ОМУХТАНИ КОНУНХОИ ХАРАКАТИ ЧАРХЗАНИ ДАР РАККОСАКИ ОБЕРБЕК Максади кор: санчиши тачрибавии муодилаи асосии инамикаи харакати чархзани ва муайяан кардани моменти инерцияи чисмхои сахт. Лавозимот: раккосаки Обербек, штангенциркул, качмуйи борчахо.
Электростатикахо
Тип работы: Методические указания Предмет: Физика Язык: Таджикский Просмотров: 345 Комментариев: 1
В А З О Р А Т И М А О Р И Ф И Ч У М Х У Р И И Т О Ч И К И Т О Н У Н И В Е Р С И Т Е Т И Т Е Х Н И К И И Т О Ч И К И С Т О Н Б А Н О М И А К А Д Е М И К М. О С И М И КАФЕДРАИ ФИЗИКА Лабораторияи механика, физикаи малекулави ва термодинамики ХИСОБОТИ Кори лаборатори ______________________________ ______________________________ ______________________________ Факултаи энергетики, курси II , гурухи "6547А" Ном, номи падар Имзо Таърих Тахияи Умаров Нозим Чамшедович Санчид Химояро кабул кард Омухтани майдони электростатики Максади кор: шиносои бо майдони электростатики ва тавсифоти он; омухтани методи моделиронии майдон бо ёрии ваннаи электролити, тадкики майдони электродхои шаклашон гуногун ва муайян кардани мавкеи сатххои эквипотенсиали инчунин мукаррар сохтани манзараи майдон ва тасвири он тавассути хатхои шадидият. Лавозимот: ваннаи электролити, мачмуи электродхо, зонд волтметр, нокилхои вислсози, реостат, калид, манбаи шиддат.