Категории

Главная Языки Украинский

Язык работ - Украинский, материалов на Украинском - 2356

План счетов по бухгалтерскому учету
Тип работы: Реферат Предмет: Бухгалтерский учет и аудит Язык: Украинский Просмотров: 1194 Комментариев: 0
Высшие органы демократического государства
Тип работы: Реферат Предмет: Государство и право Язык: Украинский Просмотров: 301 Комментариев: 0
РЕФЕРАТ ВИЩІ ОРГАНИ ДЕМОКРАТИЧНОЇ ДЕРЖАВИ (ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ) План Передмова Розподіл влад - розподіл функцій Порівняльний аналіз вищих органів держави: Парламент Будова парламентів Глава держави Комісії (комітети) як елемент структури парламентів Компетенція парламентів Уряд Особливості конституційного статусу глав держав Література Передмова Державні функції в кожній країні здійснює розгалужена системи органів. Серед них виділяються вищі - парламент, уряд і глава держави. Саме ці органи реалізують основні повноваження у сферах законодавчої та виконавчої влади, і їх діяльність має політичну значущість. До вищих органів також віднесені вищі судові інстанції загальної і спеціальної компетенції - верховний суд, конституційний суд, вищій адміністративний суд тощо. Проте судові органи формально відсторонені від реалізації державних функцій політичного характеру (виняток становить лише діяльність конституційного суду, хоча і він вважається в цілому “неполітичним” органом).
История конституции США
Тип работы: Реферат Предмет: Государство и право Язык: Украинский Просмотров: 303 Комментариев: 0
Украинская вышивка
Тип работы: Реферат Предмет: Искусство и культура Язык: Украинский Просмотров: 363 Комментариев: 0
Українська вишивка . Рушники . Історія народної вишивки на Україні сягає своїм.
Инфляция и антиинфляционная политика
Тип работы: Реферат Предмет: Экономическая теория Язык: Украинский Просмотров: 1215 Комментариев: 0
Вступ Iсторично склалося так, що одна з нових й, у деякому вiдношеннi, найважливiша функцiя уряду полягас в тому, щоб стабiлiзувати економiку, тобто допомагати iй забеспечувати повну зайнятiсть ресурсiв i стабiльний рiвень цiн. Перед вченими-економiстами стоiть завдання глибоко й конкретно вивчати явища i тенденцii у розвитку свiтовоi економiки. Одно з перших мiсць посiдас аналiз iнфляцii та факторiв, що ii обумовлюють. У процесi розвитку сучасноi змiшаноi економiки ступiнь державного втручання, а у рамках останнього-вибiр адекватноi макроекономiчноi полiтики, що дозволяс запобiгти зростанню iнфляцii та безробiття, мають особливе значення. Макроекономiчна теорiя дас достатньо чiткi рекомендацii вiдносно умов й наслiдкiв подiбних рiшень. Жодна з вiдомих нинi ринкових економiчних систем не функцiонус стихiйно. Всi вони являються об’сктами державного регулювання. При цьому напрямок й форми державного втручання змiнюються вiдповiдно до ситуацii, що склалася у економiчнiй системi.
Родовые травмы и послеродовые болезни 4 ступени
Тип работы: Реферат Предмет: Медицина Язык: Украинский Просмотров: 343 Комментариев: 0
РОДОВІ ТРАВМИ Під час родів нерідко відмічаються розриви промежини, вульви, вапни і шийки матки. При патологічних родах інколи виникають гематоми, ушкодження зчленувань таза, сечостатеві і кишково-вагінальні фістули. Під час родів може статися найнебезпечніше ускладнення — розрив матки. РОЗРИВИ ПРОМЕЖИНИ, ВУЛЬВИ І ВАГІНИ В періоді зганяння відбувається значне розтягнення вагіни, вульви і промежини. .У зв'язку з цим нерідко спостерігається ушкодження зазначених відділів родових шляхів, особливо промежини. Розриви промежини належать до найчастіших видів акушерської патології, вони бувають в середньому у 10% породіль. Мал. 1. Розрив промежини першого ступеня: 1— передня стінка вагіни; 2— задня стінка вагіни; 3 — задня спайка; 4 — шкіра промежини. Розриви промежини.
Воссоздание обстановки и обстоятельств в следственной практике
Тип работы: Реферат Предмет: Уголовное право и процесс Язык: Украинский Просмотров: 272 Комментариев: 0
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИИ УЖГОРОДСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ Кафедра цивільного права студента ІІІ курсу Будюха Д.Є. К У Р С О В А Р О Б О Т А на тему СТВОРЕННЯ І УСТАНОВЧІ ДОКУМЕНТИ ГОСПОДАРСЬКОГО ТОВАРИСТВА Науковий керівник ст.викладач Нечипорук Л.Д. УЖГОРОД - 1996 План курсової роботи Вступ 3 1. Установчий договір , його зміст 4 2. Статут , його зміст 14 3. Державна реєстрація господарського товариства 16 Висновки 21 Список використаних джерел та літератури 22 Додатки Проект установчого договору товариства з обмеженою відповідальністю 2. Проект Статуту товариства з обмеженою відповідальністю 3 В С Т У П Підприємницька діяльність громадян і юридичних осіб на територіїї України здійснюється в організаційних формах і у порядку , встановлених законодавством. Вибір її конкретної організаційної форми проводиться підприємцем самостійно.
Фiлософiя iнформацiйного суспiльства
Тип работы: Реферат Предмет: Философия Язык: Украинский Просмотров: 320 Комментариев: 0
1 Реферат на тему: Філософія інформаційного суспільства План: С. Історико-біографічна довідка…………………………………………………………………2 1.Поняття “інформаційного суспільства” …………………………4 2.Історичні етапи розвитку та формування інформаційного суспільства ………………………………………………………10 3.Культура у новому суспільстві …………………………………….
Правове регулювання банкрутства
Тип работы: Реферат Предмет: Государство и право Язык: Украинский Просмотров: 360 Комментариев: 0
-16_ ПЛАН Вступ. 1. Поняття банкрутства та його субўєкти. 2. Підстави для застосування банкрутства. 3. Провадження у справах про банкрутство. 4. Наслідки визнання боржника банкрутом. Заключення. 1. Поняті я банкрутства Суб'єкти банкрутства Банкрутство як одна з юридичних підстав ліквідаціїпідприємств регулюється Законом “Про підприємства в Україні” (ст.ст.24,34). Порядок і умови визнання будь-якихюридичних осіб — (субўєктів підприємницької діяльності банкрутами з метою задоволення претензій кредиторів регулює спеціальний Закон України від 14 травня 1992 р. "Про банкрутство” (Відомості Верховної Ради України. — 1992 — №31. — Ст. 440). Провадження у справах про банкрутство та ліквідаційнийпроцес регулюється також і законодавством України проорганізацію та діяльність Арбітражного суду, а провадження усправах про банкрутство банків регулюється, крім того, з урахуванням вимог Закону “Про банки і банківську діяльність”.
Правовое положение хозяйственных объединений (Украина)
Тип работы: Дипломная работа Предмет: Государство и право Язык: Украинский Просмотров: 348 Комментариев: 0
Тема: “Правове становище господарських об’єднань” З м і с т Вступна частина Загальна характеристика організаційно-правових форм Асоціація Концерн Корпорація Конгломерат Холдінг Промислово-фінансова група Франчайза Правові аспекти створення, функціонування і ліквідації господарських об’єднань Органи управління об’єднання Відмінність об’єднань підприємств від господарських товариств Висновки і пропозиції 1. Вступна частина. З розвитком ринкових відносин в Україні розвиваються і форми підприємницької діяльності. Для того щоб успішно працювати в умовах ринкової конкуренції та реалізовувати значні фінансово-промислові проекти підриємствам уже недостатньо функціонування в рамках окремих розрізнених господарських товариств, і тому вони прагнуть об’єднуватись у групи підприємств за галузевим, територіальним чи іншим принципом. Такі об’єднання підприємств в цивільному праві називають господарськими об’єднаннями.
Генетический подход к определению сущности права
Тип работы: Реферат Предмет: Государство и право Язык: Украинский Просмотров: 303 Комментариев: 0
ГЕНЕТИЧНИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ПРАВА I?aai yaey? niaith iaaecae/aeii neeaaeia nioe?aeueia yaeua, ine?eueee aiii a?aeia?aaea? aeiiii?/i?, iie?oe/i? ? nioe?aeuei? a?aeiineie, ui ca nai?th nooi?noth ? ua neeaaei?oeie. A/ai? iaiaaaeeny c?icoi?oe nooi?noue oa i?eроду права на протязі всієї історії розвитку юридичної науки. Досить гостро обговорювалося згадане питання на трьох дискусіях, що мали місце у колишньому Радянському Союзі. Перша з таких дискусій відбулася у двадцяті роки, коли право розглядалося з широких позицій (пізніше в радянській юридичній літературі погляди цього періоду йменувалися “правовим нігілізмом”, тобто уявлення про право зводилися до порядку суспільних відносин); друга дискусія мала місце у 1938 році, де домінував вузько-нормативний підхід до розуміння права (це був класичний марксистський підхід, і саме на цій нараді наукових працівників права А. Вишинський запропонував визначення права, що стало “офіційним”).
Билеты по истории БЕЛАРУСИИ
Тип работы: Шпаргалка Предмет: История Язык: Украинский Просмотров: 459 Комментариев: 0
Билеты по литературе
Тип работы: Шпаргалка Предмет: Литература Язык: Украинский Просмотров: 387 Комментариев: 0
Национализм как источник политических конфликтов
Тип работы: Реферат Предмет: Политология Язык: Украинский Просмотров: 389 Комментариев: 0
РЕФЕРАТ НА ТЕМУ: “НАЦІОНАЛІЗМ ЯК ДЖЕРЕЛО ПОЛІТИЧНИХ КОНФЛІКТІВ” Виконала студентка ІІ групи ІІ курсу юридичного факультету Руда Ольга Володимирівна На нинішньому етапі свого розвитку Україна набуває нового історичного та культурного досвіду. Масштаю соціальних перетворень, що відбуваються, можна порівняти з порушенням своєрідних тектонічних плит, які підтримують всю споруду суспільства: змінюютьсяя структури економічних відносин, формуються нові суб’єкти власності і політичної діяльності, трансформуються базові цінності улаштування життя і мотивації поведінки, змінюютьсяя уклад життя і мислення, сталі традиції. Політична сфера сучасної України є максимально динамічною системою, і саме цей динамізм “забезпечує” конфліктний потенціал політичної сфери українського суспільства. Однією із форм потенційної конфліктності сучасного українського суспільства є етнічний потенціал.